Jak przygotować faks mailing - instrukcja krok po kroku

Jeśli jeszcze nie posiadasz numeru faksu, zarejestruj się na stronie www.otofaks.pl

Krok A

Po zalogowaniu do panelu klienta wybierz zakładkę "faksy".

Krok B

Wybierz opcję "wyślij faks".

Krok C - 1

Zaimportuj plik z numerami faksów, na które chcesz wysłać dokument, i kliknij "dodaj".

Plik z numerami powinien być w formacie .txt a każdy numer w oddzielnej linii pliku. Pobierz przykładowy plik.

Poprawny format numeru:

  • połączenia lokalne i międzystrefowe: nr kierunkowy + nr lokalny
    np. 222138731
  • połączenia do sieci komórkowej: nr komórki (bez 0 na początku)
  • połączenia międzynarodowe: 00 + nr kierunkowy kraju + nr lokalny

Krok C - 2

Sprawdź listę numerów, na które zaraz wyślesz faks.

Krok C - 3

Załącz z dysku plik pdf.

Krok C - 4

Ustaw datę i godzinę wysyłki, ustaw opcję ponawiania wysyłki faksów w przypadku zajętości linii i zatwierdź wysyłkę klikając w przycisk "wyślij".